Peygamberlerden İnkarcılara Etkileyici Cevaplar

Bu yazıda, cevaplarıyla karşılarındakini çaresiz bırakan bazı peygamberlerin sözlerini göreceğiz. Peygamberler, tarih boyunca inkarcılarla atışmışlar ve elbette bu atışmalardan galip ayrılmışlar. Küfre sapanlar ise peygamberlere mantıklı yanıtlar veremedikleri halde bildiklerini okuyup kendi zalimliklerinde diretmişler. Kuran’dan peygamberlerin karşısındakilere verdikleri cevaplardan birkaç tanesini okuyalım.

Musa peygamber ile başlayalım. Kuran’da, Musa ile Firavun’un birçok diyaloğu geçiyor, bundan bir tanesi de işte bu:

Firavun dedi: "Sizin Rabbiniz kim, ey Musa?"

Musa dedi: "Rabbimiz, her şeye yaratılışını lütfeden, sonra ona doğru yolu gösterendir." Ta-Ha Suresi, 49-50


Bir başka sure, farklı ayetler, yine karşılıklı konuşuyorlar, bakın Musa Peygamber, Firavun’a, Allah’ı nasıl tanıtıyor:

- Firavun dedi ki: "Alemlerin Rabbi nedir?"

- Musa dedi: "Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi. Eğer iyice anlayıp inanıyorsanız."

- Çevresindekilere dedi: "Duyuyor musunuz?"

- Dedi: "O hem sizin Rabbinizdir hem de önceki atalarınızın Rabbidir."

- Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delinin biri" dedi.

- Dedi: "Eğer aklınızı işletirseniz o, doğunun, batının ve bunlar arasındakilerin de Rabbidir." Şuara Suresi, 23-28

Peygamberler gerçekten karşılarındaki insanlarla etkileyici konuşuyorlar, harika öğütler veriyorlar. Allah da bunlardan bazılarına kitabında yer veriyor. Böyle güzel konuşmak için ancak peygamber olmak gerekir diye düşünmeyelim çünkü peygamberler de bizim gibi birer insan. Bunu kendileri söylüyorlar. Biz de sadece sizin gibi birer insanız diyorlar (İbrahim Suresi, 11). Sadece mümin olduğu halde güzel sözleri Kuran’da yer bulmuş bizim gibi insanlar da var Kuran’da. Yani peygamberler ve bazı isimsiz müminler böyle güzel cümleler kurmanın, öğütler vermenin karşılığını öyle bir alıyorlar ki, sözleri Kuran’da kendine yer buluyor. İşte Allah’ın, o güzel müminlere lütfu!

İbrahim Peygamber’den de bir iki örnek verelim. Kendisi döneminin bir hükümdarına şu etkileyici cevabı vermiş:

Allah kendisine hükümdarlık verdiği halde, İbrahim ile rabbi hakkında tartışanı görmedin mi? İbrahim, "Benim Rabbim O'dur ki yaşatır ve öldürür," deyince, "ben de yaşatır ve öldürürüm," demişti. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getiriyor. Sen de batıdan getirsene," deyince inkarcı adam şaşırıp kalmıştı. Allah zalim toplumu doğruya iletmez. 
Bakara suresi, 258

Yine bir başka surede de şöyle bir olay geçiyor: İbrahim peygamber, toplumunu Yıldız’a, Ay’a, Güneş’e değil de onları yaratan Allah’a davet edince toplumu da onunla tartışmaya giriyor ve İbrahim peygamber şu güzel cümlelerle cevap veriyor:

Kavmi onunla tartıştı. O ise dedi ki: Siz benimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Beni doğru yola O iletti. O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbim bilgice her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Hâlâ öğüt almayacak mısınız?"

"Hem siz, hakkında size hiçbir kanıt indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da ben, ortak tuttuğunuz şeylerden nasıl korkarım?" Şimdi, eğer biliyorsanız, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? En’am suresi, 80-81

İbrahim peygamberin bu güzel sözlerinden sonra şimdi de Nuh peygamberin bir cevabını görelim. 

Dediler ki: "Ey Nuh! Sen bizimle uğraştın, bizimle mücadelede çok da ileri gittin. Eğer doğru sözlülerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi ortaya getir."

Nuh dedi: "Onu size, dilediği takdirde ancak Allah getirir, siz de hiçbir engel çıkaramazsınız." Hud suresi, 32-33

Gördüğünüz gibi, mümin peygamberler taşı gediğine koyma hususunda ustalar. Çünkü arkalarında Allah var ve inanmayanlar veya Allah’a ortak koşanlar gibi gerçeklerle, evrendeki delillerle çelişmiyorlar.

Dediler ki: “Ey Şuayb! Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf görüyoruz! Eğer kabilen olmasa, seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Senin bize karşı hiçbir üstünlüğün yok."

Dedi: "Ey toplumum! Sizce kabilem Allah’tan daha mı güçlü ve onurlu? Allah'ı arkanıza atıp dışlanmış hale getirdiniz. Rabbim, yapıp ettiklerinizi çepeçevre kuşatmıştır." Hud suresi, 91-92


Şuayb peygamberle bitirelim, tüm cevapları yazarsak sayfalarca sürer, hepsi birbirinden güzel çünkü. En iyisi baştan sona Kuran’ı okumak. Eğer bu cevapları beğendiyseniz, açıp Kuran’ın tamamını okuyabilirsiniz. Çünkü Kuran’ın tamamı gerçekten çok güzel sözlerle dolu. Belki ilerde bizler de, Kuran’ı okudukça, araştırdıkça, öğrendikçe, düşündükçe, uyguladıkça, bizimle tartışana böyle güzel sözlerle cevap verebiliriz Allah dilerse. Bakarsınız her şeye gücü yeten Rabbimiz bir gün bizim de bir sözümüzü gelecek nesiller için yaşatır. 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder